Ett radioprogram från SR.SE
Det är tid att vi får mera insyn i vad som händer i terapirummet. Det menar Rolf Holmqvist, professor i klinisk psykologi, som driver test med att låta patienter bedöma i enkäter hur man upplevt kontakten med terapeuten och hur man mår psykiskt. Uppföljningen ska ske terapitimme för terapitimme.