Att följa sitt hjärta – temat på Regionmötet i Stockholm

Det blev en varm och innerlig kväll i HumaNovas lokaler då medlemmarna i Stockholm/Mellersta Sverige strålade samman. Det bjöds på fyra inspirerande föreläsningar i både ord och ton. Och genom aftonens tre timmar löpte en röd tråd: vikten av att i livet navigera från sin egen inre kompass, att följa sitt hjärta.

Etiska rådets representant Svante Björklund, samtalsterapeut/-coach, organisationskonsult samt f.d. lärare på HumaNova, talade om betydelsen av att bli klar över sin egen värdegrund, det han kallade ”självstruktur”, i mötet med klienter. I den kan ingå värden (som vi känner igen som transpersonella kvaliteter) som exempelvis närvaro, öppenhet, respekt, empati och tillit.

Par- och relationsterapeuten, författaren och artisten Laila Dahl höll en miniföreläsning i ord & ton: Själ(v)lysande – om att bli tydlig för dig själv och andra. För det krävs mod och en förmåga att dagligen lyssna inåt: vad är på riktigt viktigt för mig, hur vill jag leva mitt liv, vad är det jag behöver för att må bra? Det handlar om att dels identifiera sina behov, dels våga uttrycka dem och leva efter dem.

Värden

Samtalscoachen Anna Ryttberg, som har femton års erfarenhet av ledning och styrning i regeringskansliet, höll ett föredrag om vikten av livsplaner och hur personliga värden skapar hållbara målsättningar. Hon delade in värdena i fundamentala värden, helt nödvändiga för vår identitet – icke förhandlingsbara; kärnvärden, mycket viktiga, men behöver inte tillgodoses hela tiden och kan också tillgodoses på olika sätt; sekundära värden, sätter ”guldkant” på livet; samt imaginära värden, saker som vi gör för att distrahera oss eller skingra tankar, men som sällan tillför något av värde för vår utveckling. Också här uppmuntras vi att fråga oss vilken sorts människa vi vill vara och bli ihågkommen för. Som exempelvis att föreställa sig vad gästerna på ens 80-årskalas skulle säga om en i sina tal. Eller att reflektera över om just den här dagen var min sista dag i livet, skulle jag göra det jag planerat då?

Sist men inte minst var Lars-Anders Rolfhamre som stod för kvällens grädde på moset. Han talade om HBTQ-frågor, synen på sexualitet utifrån olika perspektiv och inte minst det som hindrar människor från att såväl utforska som uttrycka sina behov, testa gränser och ge sig hän – nämligen skammen. Han citerade också WHO:s definition av sexualitet, bl.a. att ”den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Den påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa”.

Jag vågar påstå att de flesta av oss som vandrade hem på Stockholms gator denna torsdagskväll var både påfyllda av kloka ord och mer lyhörda för vårt eget inre.

Christel Dopping, regionansvarig och vice ordförande