Vad skulle kärlek vara utan vilja?


Vad skulle kärlek vara utan vilja?

Vad behöver vi mest här i livet? Tror att många spontant säger att det är kärlek i dess olika former och yttringar. Men det behövs något mer.

Jag har alltid varit en förhållandevis glad person som ser möjligheter i livet. När jag började studera Psykosyntes och utbilda mig till samtalscoach och samtalsterapeut var det för att jag trots det kände en stor längtan men inte riktigt visste vad jag längtade efter. Jag trivdes bra på många sätt men hade även ett tomrum och något som skavde inom mig. En del av mig kom då och då i kontakt med en längtan som ville något mer, men jag visste inte vad eller hur den skulle uttryckas. I samma period ville jag utvecklas i mitt yrkesliv.

Jag var ganska prövande inför Psykosyntesen i början eftersom jag kom från en professionell miljö där det lätt mätbara premierades och jag var ovan vid att få ett reellt gehör för andra viktiga värden – de så kallade mjuka som inte är lika lätta att mäta. Snabbt upptäckte jag att Psykosyntesen har något som jag uppskattar: En form av struktur, som ger utrymme till kreativitet och öppenhet utan att vara dogmatiskt eller fast. En vardagsnära och tidlös psykologi och filosofi. Trots att den såg dagens ljus för ungefär 100 år sedan. Grundaren, den italienske psykiatrikern Roberto Assagioli var en framsynt man, långt före sin tid. (I det mesta men inte i allt.)

Boken Om viljan

När jag började läsa hans bok ”Om viljan” var jag riktigt fast, hittade nycklar in till det tomma rummet. Det fylldes bland annat med min uppsats om ”Glädjefylld Vilja” men framförallt med alla tankar och möjligheter som finns i att utveckla viljan och tillämpa Psykosyntesen i vardagen.

Glädjefylld Vilja blev min symbol. Glädje står för energi och kärlek och Vilja står för val av riktning, förankring och genomförande. När det samspelar leder det till att jag lever ett liv som jag trivs med. De är två delar som inte klarar sig utan varandra. Kärlek utan vilja saknar riktning, blir kraftlös och Vilja utan kärlek blir dogmatisk och exkluderande. Tillsammans bildar de min inre kompass som gör att jag inte bara längtar och drömmer utan även kan prioritera, ta beslut och agera utifrån det jag tycker är viktigt.

Det finns mycket fint skrivet om kärlek, men inte så mycket om vilja därför började jag göra efterforskningar om hur vi uttrycker vilja. När jag skrev min uppsats fick jag fram många uttryck om viljan, bland annat de här.

Fraser som inte ger viljan någon positiv klang:

  • Den som gör det han vill gör sällan det han ska.
  • Det är inte bra att få sin vilja fram för ofta.
  • Din vilja finns i skogen.
  • Hur lätt är det inte att få sin vilja igenom – bara den är tillräckligt obetydlig.

Fraser som är ganska kloka:

  • Tala tyst om vad du vill göra, så kan ingen hindra dig.
  • Allt vi gör, gör vi av fri vilja – vår egen eller andras.
  • Alltid när vi inte vill, upptäcker vi att vi inte kan. (Arne Garborg 1851-1924)
  • Vår fria vilja kan ingen ta ifrån oss. (Epiktetos, Grekland år 50-140) 

Kanske en av de mest tänkvärda:

  • En del vet vad de inte vill, en del påstår sig veta vad folk vill och en del vad folk borde vilja. När ska vi lära oss vad vi själva vill?

Den sista frasen har jag tagit fasta på. Min primära önskan att möblera mitt tomrum har gjort att jag upptäckte min längtan och resultatet blev en uppsats som sedan ledde vidare till mitt företag och en del av min affärsidé.

Genom kurser coaching, workshops och föreläsningar lär jag ut ViljeUtveckling – metoder för hur du kan hitta och tillämpa sin Glädjefyllda Vilja. Utveckla ditt självledarskap och var tydlig mot sig själv och mot andra så att du främjar samarbeten och spar tid. Framförallt kan du med glädje och vilja genomföra det du längtar efter. Du hittar din energi och lyssnar till din inre röst – Du gör det du själv vill utan att det sker på bekostnad av andra.

Glädjefylld Vilja är ett förhållningssätt som har följt mig som en ledstjärna i mitt liv och i mitt företagande och när jag håller mig till det synsättet känner jag mig Fri och Stark som jag sedan döpte mitt företag till för 11 år. En del av min längtan som blev till verklighet med hjälp av kärlek, vilja, acceptans och mod.

Önskar att du får uppleva det du längtar efter!

Varm kram till er alla från Eva!


Foto: Bodelsdotter

Eva Swede
Föreläsare, samtalscoach och konsult
Fri och Stark AB. www.friochstark.se

(Viljan är en viktig del av Psykosyntesen. En av psykosyntesens 7 grundpelare. Läs mer om dessa om du vill i länken till det häfte som Psykosyntesförbundet har gett ut om dessa, Psykosyntesens 7 grundpelare.)

Att följa sitt hjärta


Att följa sitt hjärta – temat på Regionmötet i Stockholm

Det blev en varm och innerlig kväll i HumaNovas lokaler då medlemmarna i Stockholm/Mellersta Sverige strålade samman. Det bjöds på fyra inspirerande föreläsningar i både ord och ton. Och genom aftonens tre timmar löpte en röd tråd: vikten av att i livet navigera från sin egen inre kompass, att följa sitt hjärta.

Etiska rådets representant Svante Björklund, samtalsterapeut/-coach, organisationskonsult samt f.d. lärare på HumaNova, talade om betydelsen av att bli klar över sin egen värdegrund, det han kallade ”självstruktur”, i mötet med klienter. I den kan ingå värden (som vi känner igen som transpersonella kvaliteter) som exempelvis närvaro, öppenhet, respekt, empati och tillit.

Par- och relationsterapeuten, författaren och artisten Laila Dahl höll en miniföreläsning i ord & ton: Själ(v)lysande – om att bli tydlig för dig själv och andra. För det krävs mod och en förmåga att dagligen lyssna inåt: vad är på riktigt viktigt för mig, hur vill jag leva mitt liv, vad är det jag behöver för att må bra? Det handlar om att dels identifiera sina behov, dels våga uttrycka dem och leva efter dem.

Värden

Samtalscoachen Anna Ryttberg, som har femton års erfarenhet av ledning och styrning i regeringskansliet, höll ett föredrag om vikten av livsplaner och hur personliga värden skapar hållbara målsättningar. Hon delade in värdena i fundamentala värden, helt nödvändiga för vår identitet – icke förhandlingsbara; kärnvärden, mycket viktiga, men behöver inte tillgodoses hela tiden och kan också tillgodoses på olika sätt; sekundära värden, sätter ”guldkant” på livet; samt imaginära värden, saker som vi gör för att distrahera oss eller skingra tankar, men som sällan tillför något av värde för vår utveckling. Också här uppmuntras vi att fråga oss vilken sorts människa vi vill vara och bli ihågkommen för. Som exempelvis att föreställa sig vad gästerna på ens 80-årskalas skulle säga om en i sina tal. Eller att reflektera över om just den här dagen var min sista dag i livet, skulle jag göra det jag planerat då?

Sist men inte minst var Lars-Anders Rolfhamre som stod för kvällens grädde på moset. Han talade om HBTQ-frågor, synen på sexualitet utifrån olika perspektiv och inte minst det som hindrar människor från att såväl utforska som uttrycka sina behov, testa gränser och ge sig hän – nämligen skammen. Han citerade också WHO:s definition av sexualitet, bl.a. att ”den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Den påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa”.

Jag vågar påstå att de flesta av oss som vandrade hem på Stockholms gator denna torsdagskväll var både påfyllda av kloka ord och mer lyhörda för vårt eget inre.

Christel Dopping, regionansvarig och vice ordförande