Organisationskonsultens vardag


En dag ur organisationskonsultens vardag tillsammans med kund!

En chef från Göteborg stad ringer och önskar göra en insats för sin arbetsgrupp på 12 personer. Chefen upplever sin grupp som olika och det blir ibland fel i kommunikationen. Det är också två personer som är helt nya sedan någon månad tillbaka.

Den här dagen är det teamutveckling. Jag har träffat alla i gruppen tidigare och haft ett coachande samtal med var och en. Alla har fått göra en DISC-profil där syftet har varit att lära sig känna sig själv bättre genom att bli medveten om sina beteendemönster. Idag är syftet att alla i gruppen ska lära känna varandra och bli bättre på att acceptera varandras olikheter och få ökad förståelse för hur man kommunicerar bättre och blir ett mer effektivt team.

Dagen startar med incheckning och en ”lära känna”-övning med bilder som är kopplad till vad som ger energi just nu och vad som tar energi. Alla är förväntansfulla och positivt inställda till dagen så det känna mycket roligt att träffa gruppen inklusive chefen.

Kommunikationsträning

Dagen ska ägnas åt kommunikationsträning, DISC i teori och praktik och teamövningar som bidrar till att medvetandegöra både egna och andras mönster samt gruppens mönster. Efter ett par timmar så börjar alla öppna upp och berättar öppet om vad som kan ”skava” ibland i samarbetet och vilka behov som man själv behöver bli tydlig kring.

Dagen avslutas med feedback och konstruktiv återkoppling som ges som en gåva, det vill säga endast vad var och en uppskattar hos den andre. Gruppen har fått en större självinsikt och konkreta verktyg för att kommunicera bättre och möta varandras olikheter genom att förstå hur andra än jag själv fungerar.

Mitt jobb är så meningsfullt och givande att jag ibland glömmer att det här är mitt jobb. Imorgon väntar en annan kund på att få verktyg och lära sig mer om hur man hanterar ”besvärliga kunder” – det ser jag fram emot!

Anette Högberg,
Ordförande i Psykosyntesförbundet

Anette är beteendevetare med en utbildningsbakgrund från Stockholms Universitet samt HumaNova-diplomerad organisationskonsult, handledare, samtal- och parterapeut inom psykosyntes. Med en lång och bred erfarenhet inom olika HR-funktioner med ledaransvar var steget inte långt från att starta eget företag inom kommunikation och ledarskap. Idag är hon verksam som ledarskapskonsult, lärare på HumaNova och ordförande i Psykosyntesförbundet. Anette hämtar energi och kraft från naturen, sin familj och vänner och sin hund.

Förenade förbund i psykosyntesens anda


Förenade förbund i psykosyntesens anda

För närmare tio år sen gjordes ett tappert försök och ena de goda krafterna i de två förbunden för ”psykosyntesare” i Sverige. Viljan fanns men under dåvarande försvårande omständigheter var den inte stark nog. Igår, den 20 september 2017, ägde äntligen – i sann psykosyntesanda – ett samarrangemang rum signerat Psykosyntesförbundet och Psykosyntesföreningen med medlemmar samlade i både Stockholm (på Helhetshälsan) och Göteborg (på HumaNova). Tillsammans mediterade vi och förkovrade oss i psykosyntesens essens – de sju kärnvärdena – med hjälp av den danske författaren och tidigare rektorn för Norska Psykosyntesinstitutet, Kenneth Sørensen. Han betonade att allt som är, är kärlek och vilja. Och det fanns det gott om denna afton.

Fröet till en psykosyntesens ”världsdag” såddes redan 1937 av Assagioli själv. Han gjorde en anteckning om att det är angeläget att upprätta andliga ”luftvägar” över kontinenterna mellan nationer, institutioner och olika rörelser. Han skrev bl.a. att vi ska ge detta arbete lika mycket energi, beslutsamhet, tid och ansträngning som etablerandet av flygtrafikkommunikation runt om i världen.

Lite visste han då om det framtida internets möjligheter att krympa världen och korta avstånden mellan människor, men den meditation som vi tillsammans gjorde – under ledning av psykosyntesterapeuten Charlotte Kihl – syftade till att sammankoppla oss energimässigt/andligt.

Att tillsammans, via vår högre medvetenhet, koppla upp oss mot detta oändliga energifält kan liknas vid både ett ansvarsfullt arbete och en glädjefylld lek präglat av viljan att skapa fred, såväl inom oss själva som i världen.

Mellan Psykosyntesförbundet (med medlemmar utbildade vid HumaNova) och Psykosyntesföreningen (med medlemmar utbildade vid Psykosyntesakademin) behöver vi inte bygga någon bro. Den finns redan där, präglad av kunskapen om och kärleken till psykosyntesen. Men igår kväll stod vi alla på bron, hållandes varandra i handen och upplevde att tillsammans är vi starka.

Christel Dopping, vice ordförande