Ändra ditt omslagsfoto
Ladda upp
annel4
Ändra ditt omslagsfoto

Jag älskar att inspirera människor i sin mänskliga utveckling till ökad självinsikt/självkänsla. Vill genom Mindfulness ge redskap att hantera stress och få en ökad livsbalans


Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Stockholm
Erik Dahlbergsgatan 32, Stockholm ,
SamtalsKompetens AB
Mellersta Sverige Stockholm
Mentor, Samtalscoach, Samtalsterapeut
Diplomerad Samtalsterapeut, Diplomerad Samtalscoach, Diplomerad Mentor, Diplomerad Stresskonsult
Har drivit eget företag med 30 anställda. Har också utbildning i Mindfulness, Systemteori och psykodrama.
ja
ja

Självkänsla, stresshantering och personlig utveckling. Medberoende. Relationer. Livskris. Karriär- och livscoach. Mindfulness. Mentor.

Jag har bl a jobbat som egen företagare med många anställda och funnit att en av de stora framgångsfaktorerna till att företaget skulle blomstra, var att få mina medarbetare att känna glädje och balans i livet. Idag använder jag min erfarenhet till att vara en samtalspartner för människor som behöver stöd i sin utveckling eller i en krissituation. Jag är gärna också ett samtalsstöd i frågor rörande karriär- och frågan, hur få livspusslet att gå ihop på ett bra sätt?

I coachingsamtal arbetar vi också mycket med visioner och mål. Jag är utbildad Mindfulness-instruktör och förmedlar den kunskapen vidare i våra samtal.

I samtalen utgår vi från det du vill förändra och jag arbetar mycket med reflekterande frågor och övningar. Jag har stor tillit till din egen förmåga att vara i kontakt med din Vilja och därmed nå en ökad självkännedom och en bättre självkänsla. Jag är gärna din guide till att se helheten, återkommande mönster och att förverkliga dig själv. Är du i en svår situation vill jag ge dig de verktyg du behöver för att hantera denna.

Jag arbetar både med företag och privatpersoner. Jag har suttit i ett antal styrelser genom åren bl a som Ordförande i Företagarna i Solna. SamtalsKompetens är också medlem i Företagarna och Kedjan som är ett nätverk för kvinnliga företagare.